Typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi

typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi
ZAWÓR
WLOTOWY
OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE TYPU "CUKIEREK"
ZAWÓR
WLOTOWY
OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE TYPU "CUKIEREK"
typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi
typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi
typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi
typ przeciwwybrzuszeniowy z możliwymi wariantami konstrukcyjnymi

DNO ZAMKNIĘTE

DNO ZAMKNIĘTE

ZAWÓR SPUSTOWY

ZAWÓR SPUSTOWY
STABILNOŚĆ NA PALECIE SZCZELNOŚĆ SZWÓW NA PYŁ * OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI NA CIĘŻARÓWCE/KONTENERZE ODPORNOŚĆ MECHANICZNA NA ROZRYWANIE I ŚCISKANIE ** EKONOMICZNOŚĆ ***

DOSKONAŁY
SŁABY
* BEZ OPCJONALNYCH SZWÓW PRZECIWKURZOWYCH
** WEDŁUG NORMY ISO 21898
*** W STOSUNKU DO CIĘŻARU SAMEGO OPAKOWANIA